Magda Jasińska
Autor: Magda Jasińska

Co robi młodzież w czasie wolnym? Czy w ogóle ma czas wolny? Jak pomaga dzieciom i młodzieży rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, naukowe i sportowe bydgoski Pałac Młodzieży? W jaki sposób zapewnia młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny i społeczny? Jak kształtuje wśród młodego pokolenia pozytywny model spędzania czasu wolnego? O tym wszystkim rozmawiać będziemy z instruktorami i uczestnikami zajęć.

SŁUCHAJ NAS
cały czas
odwiedź stronę audycji »