Wojciech Sobociński
Autor: Wojciech Sobociński

"Wracamy tam, gdzie jest nasze miejsce" - powiedział przed 20 laty ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski inaugurując udział Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Był 12 maja 1999 roku. Oznaczało to dla budującego swoją niepodległość kraju nowe miejsce w europejskim systemie bezpieczeństwa, a co za tym idzie kolejny krok w stronę struktur Unii Europejskiej. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, z okazji okrągłej rocznicy, spotkali się naukowcy z wielu polskich uczelni, by ocenić nasz natowski dorobek i zmiany jakie zaszły i zachodzą w polskiej armii i polityce bezpieczeństwa.

SŁUCHAJ NAS
cały czas
odwiedź stronę audycji »