Wojciech Sobociński
Autor: Wojciech Sobociński

W spotkaniu z polska historią, obyczajem i tradycją przypomnimy postać gen. Elżbiety Zawadzkiej, której 110 rocznica urodzin przypada właśnie w marcu. Była jedyną kobietą cichociemną zrzuconą na spadochronie na terytorium okupowanej Polski. Walczyła w polskim podziemiu, by po wojnie trafić do komunistycznego więzienia. Marzec to także kolejne przypomnienie jednej z najbardziej wstydliwych wydarzeń z najnowszej polskiej historii. Zainicjowana przez ówczesnego przywódcę kraju Władysława Gomułkę - I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nagonka na Polaków żydowskiego pochodzenia sprawiła, że kraj opuściły tysiące ludzi, którzy otrzymali bilet w jedną stronę i status bezpaństwowca. Jakie było podłoże tej partyjnej nagonki na ludzi czasem bardzo zasłużonych dla Polski.

SŁUCHAJ NAS
cały czas
odwiedź stronę audycji »