Magda Jasińska
Autor: Magda Jasińska

Wspomnimy ostatniego klezmera, niedawno zmarłego, Leopolda Kozłowskiego. Przypomnimy sptkanienie z nim i z Jackiem Cyganem, dobrze nam znanym autorem tektów .

SŁUCHAJ NAS
cały czas
odwiedź stronę audycji »