Michał Słobodzian
Autor: Michał Słobodzian

"Lance do boju, szable w dłoń! Bolszewika goń, goń, goń!" - to słynne ułańskie zawołanie w okresie międzywojennym można było usłyszeć w Grudziądzu na każdym kroku. Miasto było wówczas centrum polskiej kawalerii, wszystko za sprawą Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W poniedziałkowej audycji poznamy ułańskie tradycje, wspominać będziemy także zmarłego kilka tygodni temu generała brygady Emila Mentla, ostatniego z absolwentów grudziądzkiej szkoły. Audycja emitowana z Muzeum im.ks.dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

SŁUCHAJ NAS
cały czas
odwiedź stronę audycji »