Elżbieta Rupniewska
Autor: Elżbieta Rupniewska

Dzieje Żydów, mieszkających przez wieki w granicach obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, przybliży profesor Tomasz Kawski, historyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, znawca dziejów mniejszości narodowych w Polsce.

SŁUCHAJ NAS
cały czas
odwiedź stronę audycji »