Michał Słobodzian
Autor: Michał Słobodzian

Zajrzymy do Łasina, gdzie od 25. lat działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Pomaga przede wszystki osobom niepełnosprawnym, które mają problem ze znalezieniem pracy. Jaką rolę pełnią Warsztaty, z jakimi problemami borykają sie pracownicy, co daje im radość w codziennym działaniu.

SŁUCHAJ NAS
cały czas
odwiedź stronę audycji »