Adriana Andrzejewska-Kuras
Autor: Adriana Andrzejewska-Kuras

82% Polaków popiera wprowadzenie wyższych mandatów za prędkość. Tak wynika z badania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pojawiają się propozycje zaostrzenia kar - np. powiązanie wysokości kar z dochodami sprawcy. Czy mają szansę na wprowadzenie w życie?

SŁUCHAJ NAS
cały czas
odwiedź stronę audycji »